Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Sommerlejroverblik

11.04.2017

Hvornår skal I på sommerlejr?


 

Vi har 5 netværk i FDF Landsdel 1.

Det er, fra nord mod syd: Nordvendsyssel, Sydvendsyssel, Aalborg Nord, Aalborg og Himmerland Nord.

Et netværks opgave er, ifølge FDFs vedtægter følgende:

Netværket er ansvarlig for at kredsene understøtter hinandens daglige arbejde gennem: 

  • erfaringsudveksling og gensidig støtte
  • fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere
  • kontakt til landsdelen gennem løbende dialog med landsdelsledelsen