Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Kursus for nye ledere

26.10.2017

Få kredsens nye ledere godt i gang med FDF-arbejdet


LederskoleNord

Lederuddannelse i FDF

Som leder i FDF er du den vigtigste person for børnene, og den der er afgø- rende for, at børnene og dig selv, får gode oplevelser i FDF. Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelses erfa- ringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Der viser sig i prak- sis både at pynte på dit CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.

FDF tilbyder dig løbende uddannelse, for at du kan blive en bedre leder. Det gælder både de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger og de mere konkrete som aktiviteter til møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad praktisk orienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder sted i dagligdagen i kredsen, sammen med børnene og de andre ledere.

FDFs grunduddannelse i landsdel 1

FDFs grunduddannelse foregår lokalt, og Lederskole Nord har fordelt grundkurserne på to weekender om året, et efterårskursus og et vinterkursus. Vi anbefaler, at du tager kurserne i rækkefølge på den måde, at du fær- diggør kurserne i gruppe 1 før du går videre til gruppe 2, og så videre. I de enkelte grupper kan du dog selv bestemme rækkefølgen. 

Kurserne i Lederskole Nord afholdes på Dronninglund Efterskole, og du finder indbydelsen til det næste kursus i boksen til højre. 

Har du spørgsmål til grundkurserne i FDF Landsdel 1 skal du være velkommen til kontakte Lederskoleudvalget. Du kan også følge lederskolen på facebook.